Wislawa Szymborska

2. Festiwal Czes≥awa Mi≥osza w Krakowie